SONY DSC

ある日、突然送られてきたDJmix。
Maltine Recordsでの活動でも知られるDJ WILDPARTYが綴る、冬に聴きたい分解系mixをぜひ。

01 Yu Murakami / Almost Transparent [BK-K/008]
02 trorez / 3mm [BK-K/012]
03 Nyolfen / North Pole [BK-K/015]
04 Nyolfen / East Pole [BK-K/015]
05 Madegg / Swim [BK-K/019]
06 Phasma / Low Pressure [BK-K/017]
07 asuka tanaka / soup [BK-K/014]
08 Go-qualia / 5+1 (Bridge of Babel) [BK-K/018]
09 Go-qualia / 耳を澄まして [BK-K/016]
10 yutaka hirasaka-rain [BK-K/018]
11 Madegg / Swim [BK-K/019]
12 sane masayuki / afterlight [BK-K/003]
13 Go-qualia / Ford in [BK-K/002]
14 Kanou Kaoru / hymn [BK-K/005]
15 Go-qualia / 鳥がすごいね [BK-K/016]
16 sane masayuki / mashiko [BK-K/003]
17 sane masayuki / afterlight [BK-K/003]
18 affable noise / emerge from the darkness [BK-K/018]

[BK-K 021]
Nov 17, 2011

DJ WILDPARTY

[DJmix] Composition Mix

Track list
  1. [DJmix]Composition Mix
Genre
DJmix
Artist
DJ WILDPARTY
Design
  • Naohiro Yako